Hjälp Vetenskapen, Hjälp Dig Själv!

Ha koll på vilka studier som behöver deltagare och få en extra slant i kassan!

Studier Kompensation
-Vill du delta i en studie om tvåspråkighet i spanska och svenska?- 4 biobiljetter
Studie om järn i hjärnan och hjärnans funktion 1500 SEK
Touch Perception Study! 1 biobiljett
VR: body and balance study 1 biobiljett
Hur varseblir Du din egen kropp? Nytt perceptionsexperiment 1 biobiljett
Undersökning om kognition, personliga egenskaper, och attityder 2 biobiljetter
Delta i en studie om emotioner sociala interaktioner! 2 biobiljetter
Blindfolding Experiment 500 SEK
An interactive social experiment 600 SEK
Visual-body perception study (VIRTUAL REALITY) 1 biobiljett
Vill du delta i en hjärnavbildningsstudie? 3 biobiljetter
Män 18-60 år. Reseersättning ges T&R 5135 SEK
Participate in a study on memory! 1 biobiljett
Kroppsuppfattning och kontroll 1 biobiljett
Friska män som tränar lätt till måttlig mängd sökes. 2 biobiljetter
Visual Perception Experiment 2 biobiljetter
Nästan Full - Tränade och icke tränade försökspersoner sökes (35-50år) 2500 SEK
Effekten av kombinerad träning på armextensorer 500 SEK
Online-studie om Personlighetsbedömningar! 0 SEK
Söker män och kvinnor mellan 65-80 år för deltagande i en studie om... 1500 SEK
Luktsinnet och audiovisuell integration - en fMRI-studie! 3 biobiljetter
Vill du delta i ett forskningsprojekt om smakupplevelser vid anorexi? 3 biobiljetter
Gräs allergiker 1 biobiljett
Reglering av human bitning och tuggning vid experimentell smärta 2 biobiljetter
MINNESEXPERIMENT OM HANDLINGARNA 100 SEK
Experiment om högre kognitiva funktioner 200 SEK
Emotions and learning 400 SEK
Musicians needed for a research study! 1 biobiljett
¿Hablas el idioma español en tu vida cotidiana? 4 biobiljetter
Avslutade studier Kompensation
PQBirch301-Allergivaccination mot björkpollenallergi 500 SEK
Elektrisk stimulering och inlärning 520 SEK
Psychological study concerning Personality and Decision-making! 0 SEK
Body perception experiment 1 biobiljett
Email @ test 0 SEK
Upplevd kontrol över uppmärksamhet [ONLINE FORMULÄR] 0 SEK
Vill du vara med och testa nya förpackningsidéer? 100 SEK
Studie av visuell, auditiv och språklig perception 200 SEK
WEBBENKÄT: Ordföljd på svenska del 2 0 SEK
How do you become aware of you own body? Body Perception Experiment 1 biobiljett