Hjälp Vetenskapen, Hjälp Dig Själv!

Ha koll på vilka studier som behöver deltagare och få en extra slant i kassan!

Studie Kompensation
Studie om järn i hjärnan och hjärnans funktion 1500 SEK
Audio-visuell integration 3 biobiljetter
Dagens arbetsmarknad och hälsa 2 biobiljetter
VR Studie 2 biobiljetter
Hur varseblir Du din egen kropp? Delta i virtual reality-experiment 1 biobiljett
Vill du delta i en studie om antibiotikaresistens? 1 biobiljett
-- Experiment om högre kognitiva funktioner 2 biobiljetter
Body awareness - a VIRTUAL REALITY EXPERIMENT 1 biobiljett
Brukar du snooza? 600 SEK
Experimentell käkmuskelsmärta 2 biobiljetter
Preventivmedelsstudie - nytt p-piller 0 SEK
Allocating percepts onto 3-D space 1 biobiljett
Chemists needed for a research study! 1 biobiljett
Ätbeteendestudie 4 biobiljetter
Traffic jams (with cake!) 0 SEK
3D-skanning av fötter 100 SEK
Söker män och kvinnor mellan 65-80 år för deltagande i en studie om... 1500 SEK
Har du diagnosen depression? 0 SEK
Allergisk mot björkpollen ? 0 SEK
Är du över 18 och har en depression som inte blir bättre? 0 SEK
Svampinfektion i dina tånaglar? 0 SEK
Vi söker kvinnor med premenstruella besvär. 0 SEK
+++ Experiment on Auditory Perception +++ 1 biobiljett
Sensorisk-motorisk reglering av human bitning och tuggning vid expe... 2 biobiljetter
Studie om allvarliga händelser (TRACES-studien) 4 biobiljetter
Utrymningsförsök 2016 250 SEK
Delta i en studie om emotioner sociala interaktioner! 2 biobiljetter
Deltagare till studie om rökavvänjningsprodukter 500 SEK
Har du lindrig allergisk astma? 3000 SEK
Påverkan av vissa affektiva, kognitiva och biologiska faktorer vid ... 2 biobiljetter
Visual perception study using virtual reality goggles 1 biobiljett
INTRESSANT MINNESEXPERIMENT OM HANDLINGARNA 2 biobiljetter
Tränade och icke tränade försökspersoner sökes 2500 SEK
Visuell Perception 500 SEK
Body perception experiment 1 biobiljett
Visual perception experiment 1 biobiljett
Sensorimotor Perception EMG study! 1 biobiljett
Psykofysiologisk experiment: dofter och emotioner 100 SEK
Minnesexperiment 1 biobiljett
Var med i en undersökning om dofter, hjärtfrekvens och beslutsfatta... 100 SEK
Deltagare sökes till studie om skillnaden mellan luktperception och... 1 biobiljett
Hjärnan och sinnena 1 biobiljett
Participate to many studies at the Psychology Department! 2 biobiljetter
Emotion of sick faces 1 biobiljett
HAR DU PCO? ÄR DU GRAVID? 0 SEK
Would you like to train your nose? 1000 SEK
EEG studie - Visuell uppmärksamhet 1 biobiljett
--Vill du delta i en forskningsstudie om språk?-- 120 SEK
Har du svenska som modersmål? Delta i studie om språkförståelse! EN... 180 SEK
Har du växt upp med två språk? Delta i studie om språkförståelse! E... 180 SEK
Akupunktur, Metformin eller livsstilsråd till Kvinnor med övervikt ... 9000 SEK
Join the Stockholm University Students' Thinking and Media Use Habi... 200 SEK
Eating Style differences in Breakfast, Lunch and Dinner. 4 biobiljetter
Försökspersoner sökes till träningsstudie 3000 SEK
--- Visual consciousness study --- 1 biobiljett
Studie om munnens immunförsvar 400 SEK
Experiment om visuellt medvetande 1 biobiljett
Påverkan av vissa affektiva, kognitiva och biologiska faktorer vid ... 900 SEK
Påverkan av vissa affektiva, kognitiva och biologiska faktorer vid ... 3 biobiljetter
Reactions to social and emotional stimuli 2 biobiljetter
Friska män som tränar lätt till måttlig mängd sökes. 2 biobiljetter
20 min intervju om varumärken i försäkringsbranschen 1 biobiljett
Biomarkörer i blod och sömnstudie 700 SEK
Delta i en studie om emotioner! 2 biobiljetter
Ätbeteendestudie 4 biobiljetter
Studying visual perception using 3D goggles 1 biobiljett
Ont i händerna? Mobilisering som metod för att lindra handsmärta 0 SEK
Analys av biologiska riskfaktorer bakom ätstörningar 2 biobiljetter
Försökspersoner sökes till PETstudie av dopaminsystemet 1800 SEK
Försökspersoner sökes till fMRI-studie 2 biobiljetter
Personer med käkledsbesvär som ej fått någon behandling sökes till ... 1 biobiljett
Effekt av experimentell tandpressning på kroppsegen smärthämning 500 SEK
hjärnavbildningsexperiment om timing 400 SEK
Astmastudie 3000 SEK
Försökspersoner söks till utrymningsförsök i Västra skogens tunnelb... 2 biobiljetter
Studie om kontextuella faktorers betydelse för vår kroppsuppfattning 1 biobiljett
listening experiment - Swedish or English native speakers 1 biobiljett
Eye Tracking Study - Tobii Technology 100 SEK
Personlighet, sociala attityder och känslouttryck 2 biobiljetter
How well do you know yourself? 1 biobiljett
Vill du delta i en PET-studie? 2500 SEK
Kategorisering och identifiering av färger och föremål. 1 biobiljett
Problem att hantera din depression? 0 SEK
Luktminnesexperiment 2 biobiljetter
Neuroventenskapligt forskningsprojekt 2 biobiljetter
Vi söker MÄN för Studie om sociala processer och känslor // 2biobil... 2 biobiljetter
Perception av den egna kroppen - Nytt experiment 1 biobiljett
Benmärgsprover för studier om blodcancer 1000 SEK
Hur bra är du på att varsebli en form, en rörelse eller ett antal? 2 biobiljetter
Känner du dig nedstämd eller deprimerad? [ONLINE STUDIE] 2 biobiljetter
Friska äldre män sökes till en forskningsstudie om rörlighet och gå... 2 biobiljetter
Ansiktsperception och åldrande! 2 biobiljetter