Lider du av nervsmärta efter operation eller skada?

Denna studie är avslutad och tar tyvärr inte emot flera anmälningar!
Vid ProbarE i Lund pågår just nu en läkemedelsstudie där man undersöker ett läkemedel och dess effekt på denna typ av smärta.

Läkemedlet är godkänt i över 50 länder för behandling av olika typer av nervsmärta.
För deltagande i studien krävs bl.a.:

-att du är över 18 år
-att du lider av nersmärta efter skada eller operation (kronisk perifer neuropatisk smärta)
-att du inte är gravid eller ammar

Deltagande i studien innebär sammanlagt 7-8 besök på kliniken under 17 veckor. Reseersättning utgår för besök i studien efter påbörjad behandling med studieläkemedlet.

Om beskrivningen passar in på dig och du är intresserad av ytterligare information om ovanstående studien är du välkommen att ringa till Ewa Karlsson på telefon 0732-300 450 eller skicka e-mail till: ewa.karlsson@probare.se

Dina personuppgifter kommer att behandlas i enlighet med personuppgiftslagen (PUL). Studien är godkänd av Regional etikprövningsnämd och Läkemedelsverket.

Upplagd: 21/05-14. Senast ändrad: 11/04-17. Ansvarig för studien och informationen på denna sida är Lina Lunden.