Är du gravid?

Denna studie är avslutad och tar tyvärr inte emot flera anmälningar!
Vi söker gravida deltagare till våra studier om kost och hälsa under graviditet.

Tidigare forskning visar att graviditeten och tidig barndom är viktig både för mammans och barnets framtida hälsa. I vår studie ska vi studera faktorer som påverkar barnet i mammans mage och hur tiden i magen sedan påverkar barnets framtida utveckling.

Se inklusionskriterier för studien i slutet av denna annons.

Om du är med i studien kommer du att ingå antingen i en kontrollgrupp eller i en kostbehandlingsgrupp. Slumpen avgör vilken grupp du hamnar i och om du lottas till kontrollgruppen kommer du att få svara på frågor rörande din livsstil, dina kost- och motionsvanor, mäta din kroppssammansättning samt ge fastande blodprov vid tre tillfällen under graviditeten på Sahlgrenska sjukhuset. Från blodproverna kommer vi att analysera hormoner, näringssubstrat, geners uppbyggnad och epigenetik. Variationer i genernas uppbyggnad och epigenetiska faktorer kan vara av betydelse för uppkomst av t ex diabetes, fetma och högt blodtryck mm. Om du lottas till kostbehandlingsgruppen kommer du dessutom att få råd om kost av en dietist i samband med besöken. Det finns även möjlighet för pappan att vara med i studien.


Då vi har flera kategorigrupper i denna studie delas kriterierna upp i två delar. Det räcker alltså att du som deltagare uppfyller alla kriterier i endast en av dessa delar.

- KRITERIER studie del 1
Gravid i graviditetsvecka 5-35
och
BMI över 30

- KRITERIER studie del 2
Gravid i graviditetsvecka 5-35
och
Diagnos graviditetsdiabetes och/eller tidigare haft en graviditetsdiabetes


Vid frågor eller för mer information, kontakta oss gärna!

Kontakta oss via formuläret till höger eller på gravid@neuro.gu.se.

Upplagd: 05/01-17. Senast ändrad: 13/04-17. Ansvarig för studien och informationen på denna sida är Evelina Jarvinen.