Hur varseblir Du din egen kropp? Nytt perceptionsexperiment

I det här forskningsprojektet är vi intresserade av hur människor uppfattar sin egen kropp och vilka processor i hjärnan som förmedlar känslan av kroppstillhörighet. Ny kunskap inom detta område har inte bara stort vetenskapligt värde, det kan även bidra till att öka förståelsen av neurologiska och psykiatriska sjukdomar med störningar i kroppsuppfattningen. Vi söker därför friska frivilliga försökspersoner till ett experiment i vårt perceptions-laboratorium.

Som försöksperson är det inget speciellt du behöver tänka på innan experimentet och du kommer inte att utsättas för någon hälsorisk.

Experimentet tar ca 1 timme och ersättning för ditt deltagande utgår i form av en biobiljett.

Försöksledare:
Dennis Larsson

Projektansvarig:
Arvid Guterstam
Läkare och med. dr. vid Institutionen för Neurovetenskap
Karolinska Institutet

Anmäl Dig Här!

Vi söker dig som är...

  • Man eller Kvinna
  • 18-65 år

Studien utförs i...

Stockholm

Kompensation

1 biobiljett

Upplagd: 13/01-17. Senast ändrad: 15/06-17. Ansvarig för studien och informationen på denna sida är Arvid Guterstam.