Friska kvinnor som kontrollgrupp till studie om förlossningsdepression!

Denna studie är avslutad och tar tyvärr inte emot flera anmälningar!
Hej,

Vi söker dig som uppfyller följande kriterier:
- Kvinna 22-38 år
- Frisk
- Inte har fött barn på 2 år (det går bra att delta om man aldrig tidigare har fött barn )
- Inte ammar (slutat för minst 3 månader sedan)
- Har regelbundens mens eller äter p-piller
- Tillhör Uppsala landsting enligt folkbokföringsadress

Varför görs studien?
Förlossningsdepression är en vanlig psykisk sjukdom och innebär stort lidande både för kvinnan själv och för övriga familjen. Det är viktigt att upptäcka vilka mammor som är deprimerade för att de så snart som möjligt ska kunna få rätt stöd och behandling. Studien syftar till att försöka hitta biomarkörer för förlossningsdepression.

Vad innebär det att ställa upp?
Som deltagare kommer du på besök till Kvinnoklinikens forskningslab på Akademiska sjukhuset i Uppsala. På besöket kommer du att få genomgå en psykiatrisk intervju, minnestest, pulstest, blodprov samt en mätning av din kroppssammansättning. Besöket tar ungefär en timme. En dag innan besöket kommer vi att maila dig en länk till en webbenkät, fyll i denna innan besöket.

Kompensation?
Som kompensation får du ett presentkort på IKEA värt 300 kr.

Intresserad?
Maila då: basic@kbh.uu.se
Du kommer då att få en kort enkät att besvara för att se om du uppfyller kriterierna för att delta.
Det går också bra att ringa till oss, nr 070 16 79 778.

Upplagd: 09/02-17. Senast ändrad: 16/05-17. Ansvarig för studien och informationen på denna sida är Alkistis Skalkidou.