Rökare (25-65 år) sökes till studie om inflammatoriska mekanismer vid kronisk bronkit

Denna studie är avslutad och tar tyvärr inte emot flera anmälningar!
Studie i vilken lungfunktion och luftvägsinflammation skall undersökas hos personer med kronisk bronkit; rökare, svinbönder jämfört med friska kontroller.

Vi söker
• Man/kvinna mellan 25-65 år
• Rökare med kronisk bronkit (det vill säga hostat slem under minst 3 månader/år under de senaste 2 åren).

Undersökningstillfället
Studien innefattar 1 undersökningstillfälle (2-3 timmar) på IMM, Karolinska Institutet i Solna med undersökning av lungfunktion, blodprovstagning, upphostningsprov och insamling av saliv.

Upplagd: 01/03-17. Senast ändrad: 31/05-17. Ansvarig för studien och informationen på denna sida är Bettina Levanen.