Är du man mellan 18-55 år?

Denna studie är avslutad och tar tyvärr inte emot flera anmälningar!
Mer info finns på:
http://www.forskningsperson.se/studie-127
Där finns datum för alla grupperna.

Preparat: Läkemedel som i framtiden ska användas för behandling av leukemi

Syfte: I denna studie testas en ny formulering av läkemedelssubstansen Dasatinib. Det huvudsakliga målet med studien är att utvärdera hur substansen tas upp, fördelas och utsöndras ur kroppen hos fastande friska forskningspersoner efter intag av Omeprazol i 5 dagar. Studien kommer även att utvärdera säkerhet och hur väl studieläkemedlet tolereras.

Studien består av 1 period där du är inneliggande på vår klinik i början (dag-1 till dag 2) och i slutet (dag 5-7) däremellan kommer du på kvällsbesök (dag 2,3 och 4) då dos ges på kliniken.

Upplägg:
Hälsokontroll: Besöket tar ca 3 timmar.

Dag -1: Till CTC kl. 21:00, övernattning.

Dag 1: Dosering, prover, övernattning.
Dag 2: Hemgång ca kl. 10:00.
Dag 2-4: Till CTC på eftermiddag/kväll, dosering, hemgång.
Dag 5: Till CTC kl. 21:00, övernattning.
Dag 6: Dosering, prover, övernattning.
Dag 7: Hemgång ca kl. 10:00.
Uppföljning: Ett telefonsamtal 5-10 dagar efter Dag 7.

Kriterier för deltagande:
-Friska män 18 – 55 år
-BMI 18.0 – 29.0
-Du får inte vara känslig eller allergisk mot Dasatinib, Omeprazol eller laktos.
Ingen pågående allergi eller historik av allvarlig allergi.
-Du får inte ha historik eller pågående psykiska sjukdomar, samt sjukdomar som påverkat din metabolism, lever, njursystem, blod, lungor, hjärta och kärl, mag-tarmkanal eller hjärna och nervsystem.
-Du får inte vara en regelbunden användare av nikotin, feströkning okej.
Helt nikotinfri 24 h innan samt under de dagar man är inneliggande på kliniken.

För mer info besök: http://www.forskningsperson.se/studie-127

Upplagd: 10/04-17. Senast ändrad: 10/06-17. Ansvarig för studien och informationen på denna sida är Emma Vestman.