Hormoners påverkan på humör vid premenstruellt dysforiskt syndrom

Denna studie är avslutad och tar tyvärr inte emot flera anmälningar!
Vi söker kvinnor med PMD samt kvinnor som inte upplever humörförändringar före mens (kontrollgrupp). En allmän hälsoundersökning görs. Symtomskattningar förs först i en e-dagbok under 2 menscykler för att bestämma vilken grupp man tillhör. Sedan görs mätning av hjärnaktivitet med magnetkamera vid 2 tillfällen under en menscykel. Blodprov tas i samband med mätningarna.
Kontakta forskningssjuksköt Sigrid Nyberg, kvinnoklin mott,
mail: Sigrid.nyberg@vll.se

Upplagd: 05/07-17. Senast ändrad: 04/09-17. Ansvarig för studien och informationen på denna sida är Sigrid Nyberg.