EEG study - how many crosses did you see?

Denna studie är avslutad och tar tyvärr inte emot flera anmälningar!
--- Translation in english will follow ---

Vill du vara med i ett experiment där du får uppleva hur experimentell psykologisk forskning går till? I detta experiment kommer du att räkna stimuli som presenteras på en datorskärm medan toner presenteras i bakgrunden.

Under tiden mäts hjärnans elektriska aktivitet (EEG). Detta innebär att du kommer att ha på dig en speciell mössa med EEG-elektroder. För att elektroderna ska ha kontakt med huvudet använder vi en gel som är helt ofarlig och enkelt kan sköljas bort med ljummet vatten.

Som deltagare bör du ha normal eller korrigerad till normal syn, normal hörsel, vara mellan 18 och 40 år och inte ha någon psykologisk ohälsa eller tidigare neurologisk sjukdom.

Experimentet tar en session (cirka 1 timme) som måste bokas in. Deltagande belönas med 1 biobiljett.

Tack för ditt intresse! Ditt deltagande är viktigt för oss.

Experimentet äger rum på Frescati hagväg 9a

---------------------------------------------

Do you want to take part in an study in which you can experience how experimental psychology research is done? This study is just perfect for you! In this experiment you will count stimuli presented on the computer screen while tones are presented in the background.

During the experiment we will measure your brain activity with Electroencephalography (EEG). This means that you will have to wear a special hat with EEG-electrodes. A little bit of special gel is used to pick up the EEG signal. The gel is completely safe and can be easily rinsed with warm water.

As a participant you should have normal or corrected to normal vision, normal hearing, be between 18 and 40 years old, be psychologically healthy and have no history of neurological disease.

The experiment takes 1 session (around 1 hour) that has to be booked beforehand. Participation is rewarded with 1 cinema ticket.

Thank you for your interest! Your participation is really important for us!

The experiment takes place at Frescati hagväg 9a

Upplagd: 29/09-17. Senast ändrad: 29/11-17. Ansvarig för studien och informationen på denna sida är Rasmus Eklund.